Witamy na stronie internetowej Companex Sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu.

Companex sp. z o.o. zajmuje się wsparciem administracyjnym, prawnym i gospodarczym dla osób chcących prowadzić legalną działalność gospodarczą w Polsce i innych krajach.

Nasz cel realizujemy poprzez zagwarantowanie naszym partnerom następujących możliwości:

SPÓŁKI KTÓRE MOŻESZ PRZEJĄĆ

  • Kaltwinter sp. z o.o. (NIP 7831724247, KRS 0000549846, REGON 36108142100000) za cenę 16000,00 PLN albo 4.000,00 EURO albo 5300,00 USD - nabycie własności wszystkich udziałów w tej spółcel ub zawarcie umowy dzierżawy wszystkich udziałów w tej spółce na 10 lat z opcją ich kupienia za 1 PLN albo 1 EURO albo 1 USD zakupu wszystkich jej udziałów lub zawarcie dzierżawy tych udziałów na 10 lat
  • Besommer sp. z o.o. (NIP 7831724282, KRS 0000549649, REGON 36107935800000) za cenę 16000,00 PLN albo 4.000,00 EURO albo 5300,00 USD - nabycie własności wszystkich udziałów w tej spółcel ub zawarcie umowy dzierżawy wszystkich udziałów w tej spółce na 10 lat z opcją ich kupienia za 1 PLN albo 1 EURO albo 1 USD zakupu wszystkich jej udziałów lub zawarcie dzierżawy tych udziałów na 10 lat
  • Redsummer sp. z o.o. (NIP 7831724230, KRS 0000549869, REGON 36107751400000) za cenę 16000,00 PLN albo 4.000,00 EURO albo 5300,00 USD - nabycie własności wszystkich udziałów w tej spółcel ub zawarcie umowy dzierżawy wszystkich udziałów w tej spółce na 10 lat z opcją ich kupienia za 1 PLN albo 1 EURO albo 1 USD zakupu wszystkich jej udziałów lub zawarcie dzierżawy tych udziałów na 10 lat
  • East Border sp. z o.o. (NIP 7831724170, KRS 0000549885, REGON 36107591700000) za cenę 16000,00 PLN albo 4.000,00 EURO albo 5300,00 USD - nabycie własności wszystkich udziałów w tej spółcel ub zawarcie umowy dzierżawy wszystkich udziałów w tej spółce na 10 lat z opcją ich kupienia za 1 PLN albo 1 EURO albo 1 USD zakupu wszystkich jej udziałów lub zawarcie dzierżawy tych udziałów na 10 lat

Companex sp. z o.o. oferuje do sprzedaży udziały w zarejestrowanych w Rzeczpospolitej Polsce spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.